Malfiler i SolidWorks

Malfiler er nødvendig for at SolidWorks skal kunne opprette nye filer. Årsaken er at det er så mange mulige innstillinger på en fil at å gjøre et valg blant disse for hver nye fil ville tatt uforholdsmessig lang tid. Det er separate malfiler for part, sammenstilling og arbeidstegning, samt en mer skjult mal for tegningsark.

SolidWorks kommer med et sett enkle malfiler, men disse bør du oppdatere snarest mulig. Du finner dem ved å gå på File | Open, og velge filtype Templates. Det viktigste som bør oppdateres er File Properties. For å få automatikk i informasjon på arbeidstegning og stykkliste, bør all informasjon du ønsker å vise frem eksistere som filegenskaper. Dette kan være materiale, vekt, prosjektnummer og en hel rekke andre ting.

Blant øvrige ting som kan redigeres er enheter, skrift-, linje-, pil- og dimensjoneringsstandarder – komplett liste finner du under Tools | Options | Document Properties.

Du kan gjerne ha flere ulike maler, f.eks. for å ha enkel tilgang til ulike dimensjonerings-standarder ut fra forskjellige kundeønsker. Felles for alle er at de bør lagres til et sted utenfor SW installasjonsmappe, aller helst på en server med backuprutiner.

Under Tools | Options | System Options | Default Templates setter du opp standardmaler. Dersom du bruker det enkle oppstartsvinduet for nye filer er det disse som blir benyttet som grunnlag for de nye filene dine. På samme sted kan du velge om SolidWorks skal tvinges til å spørre brukeren om hvilken mal han/hun vil benytte. Ved å sette Prompt user to select document template, vil man tvinges til å velge mal når man benytter Insert Component | New Part.., i sammenstillinger, Make New Drawing from Part/Assembly, ved import av filer og lignende. I motsatt fall vil SolidWorks benytte den malen som er satt som standardmal.

Bruker du det avanserte grensesnittet, har du i mulighet til å benytte flere maler, og eventuelt gruppere dem i mapper – disse legges inn under Tools | Options | File Locations | Document Templates

Klikk for å se animert gjennomgang av innstillinger rundt Templates.

Klikk for å se animert gjennomgang av innstillinger rundt Templates.

Alternativer for å opprette ny fil.
Klikk for å se animert gjennomgang.

About Torbjørn Helland Solhaug

Web analyst, Funka Nu AB
This entry was posted in Bruk av SOLIDWORKS, Standardisering and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

3 Responses to Malfiler i SolidWorks

  1. Pingback: Oversikt over gjenbruksmuligheter i SolidWorks | ProNor

  2. Pingback: Tittelfelt og mal for arbeidstegninger | ProNor

  3. Pingback: Sketching Grid | ProNor

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s