Kalkulering av strekk ved knekking av plate

Å kalkulere strekk i forbindelse med knekking av tynnplater er nesten som en vitenskap å regn, men er i praksis i stor grad erfaringsbasert. Det er flere metoder for å kalkulere denne strekken, og vi skal her ta en kjapp gjennomgang av de tre vanligste metodene.

K-faktor (K). Når man knekker en plate, vil innsiden av buen normalt sett bli komprimert, mens utsiden blir strukket. Et sted inne i materialet vil det være ingen endring, og dette kalles nøytralplanet. Plasseringen av dette planet kan beskrives med K-faktor, som i praksis er en prosentverdi. I teorien kan denne verdien være fra 0 til 1, men i praksis er den vanligvis mellom 0.3 og 0.5. Med 0 er nøytralplanet likt med innsiden, med 1 er det likt med utsiden, og med 0.5 er nøytralplanet nøyaktig midt på.

Bend Allowance (BA). Lengden på buen gjennom knekken langs nøytralplanet. Verdien er sterkt avhengig av radie og tykkelse, og er vanskelig å måle direkte; man må regne seg frem til verdien.

Outside Setback (OSSB). For knekk lik eller større enn 90 grader: Avstanden fra knekken begynner til toppunktet av knekken, målt i forlengelsen av den tilstøtende flensen. For knekk mindre enn 90 grader: Avstanden fra fra knekken begynner til det virtuelle hjørnet av knekken.

Bend Deduction (BD). Verdien regnes ut fra to ganger Outside Setback minus Bend Allowance. Ettersom denne innebærer flere kalkulasjoner, blir det også noe økt usikkerhet i resultatet.

Det finnes standarder for disse verdiene avhengig av materiale, godstykkelse, knekkeradie og knekkevinkel. Likevel er det mange produsenter som utvikler sine egne tabeller for dette, blant annet fordi ulike verktøy oppfører seg noe annerledes, og kombinasjoner av materiale, tykkelse og vinkler kan gi resultater utenfor standardverdier. I begge tilfeller kan man øke presisjonsnivået for tynnplatemodeller ved å sette opp knekketabeller for riktigst mulig kalkulering av dimensjonene på råemnet.

Det finnes mer informasjon om dette i den engelske Wikipedia-artikkelen om knekking. Her finner du blant annet formler på sammenhengen mellom de ulike faktorene.

About Torbjørn Helland Solhaug

Web analyst, Funka Nu AB
This entry was posted in Bruk av SOLIDWORKS and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Kalkulering av strekk ved knekking av plate

  1. Pingback: Bruk av tabeller ved tynnplatemodellering | ProNor

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s