Dissection av SolidWorks-modeller

Med SolidWorks 2008 lanserte SolidWorks en funksjon kalt dissection. Dette er en metode for å gjenbruke modelleringsoperasjoner uten å ha laget bibliotekelement av dem.

Det er to modus for dissekering; ved behov og automatisk. Begge er relatert til å søke etter Files and Models oppe til høyre i SolidWorks. Du kan søke etter filnavn, feature-navn og tags.

Dersom en fil er indeksert av Windows, men ikke dissekert, vil dobbeltklikk på et filtreff etterspørre dissekering av akkurat denne filen. Du vil deretter få tilgang til modelleringsoperasjonene og skissene fra denne modellen, hvorpå du kan gjøre drag&drop for å gjenbruke disse.

I mange tilfeller kan dissekering ved behov anbefales, ettersom automatisk dissekering av store filmengder kan ta uforholdsmessig mye tid sammenlignet med hvor mye denne funksjonaliteten blir brukt.

Dissekering kan foregå automatisk gjennom aktivering fra Tools | Options | Search | Dissection. Da vil SolidWorks jobbe seg gjennom alle dine SW-filer som er indeksert av Windows innenfor det tidsrommet som blir definert. Dette krever at maskinen er påslått og innlogget, og det er ikke anbefalt å jobbe på PC’en samtidig. Tiden som kreves er naturlig nok avhengig av antall modeller og deres kompleksitet. Dobbeltklikker du på et treff som er ferdig dissekert får du direkte tilgang til modelleringsoperasjonene som er brukt, og dessuten skissene ved å klikke på modelleringsoperasjonen.

About Torbjørn Helland Solhaug

Web analyst, Funka Nu AB
This entry was posted in Bruk av SOLIDWORKS and tagged , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Dissection av SolidWorks-modeller

  1. Pingback: Oversikt over gjenbruksmuligheter i SolidWorks | ProNor

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s