Tips for solid mesh på tynne komponenter

Med tynnveggede komponenter med uniform godstykkelse anbefaler vi generelt shell mesh fordi dette gir en langt mindre mengde elementer som skal analyseres, noe som reduserer løsningstiden.

I enkelte tilfeller lar ikke dette seg gjøre grunnet andre faktorer, og det hender også at man har tynne vegger uten lik godstykkelse. Ettersom man bør ha to elementer i godstykkelsen med solid mesh for å få adekvate resultater, kan dette legge stor belastning på maskinen med ordinære metoder.

En workaround her er å splitte geometrien ved bruk av et flatelegeme. Typisk vil det være Insert | Surface | Offset Surface som er den aktuelle metoden, der man velger alle innvendige eller alle utvendige flater, og velger en dimensjon tilsvarende halvparten av godstykkelsen, slik at flatelegemet legger seg midt inne i godset. Andre aktuelle verktøy kan være Insert | Surface | Midsurface, men i praksis kan man bruke hvilke som helst flatefunksjoner.

Med flatelegemet på plass bruker man Insert | Feature | Split, velger flatelegemet som splitteverktøy, deretter Cut Part og beholder alle legemer. Deretter sletter man flatelegemet med Insert | Feature | Delete Body, for å ikke få shell mesh oppå solid mesh. I meshingen vil resultatet bli at du får to elementer i godstykkelsen uten å tyne maskinen din når studiet skal kjøres.

About Torbjørn Helland Solhaug

Web analyst, Funka Nu AB
This entry was posted in SOLIDWORKS Simulation and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s