2D forenkling – bruk det!

Med SolidWorks 2011 fikk man en ny funksjon i SolidWorks Simulation som sparer opptil 99 prosent analysetid på enkelte problemstillinger.

Hva? sier du kanskje; da har du med andre ord ikke hørt om 2D forenkling, som lar deg hente ut et 2D-snitt fra enkelte typer symmetriske modeller og analysere kun på dette snittet.

Konsekvensen av dette er at det blir enormt mange færre elementer som skal håndteres, selv om du uten problem kan forfine meshkvaliteten langt forbi du overhodet ville tenkt på med tradisjonell 3D-analyse.

Det er begrenset hvilke problemer du kan benytte denne metodikken, ettersom det må være symmetri i både geometri, innspenning og last. I tillegg kan du ikke ha bolter eller andre forbindelser. Men dersom modellen din tillater det, bruk 2D forenkling! Det er tilgjengelig med SolidWorks Simulation Professional og SolidWorks Professional Premium.

About Torbjørn Helland Solhaug

Web analyst, Funka Nu AB
This entry was posted in Bruk av SOLIDWORKS, SOLIDWORKS Simulation and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to 2D forenkling – bruk det!

  1. Pingback: Innføring i Simulation modulene for strukturelle analyser | ProNor

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s