Betatesting og tidlig oppgradering

SolidWorks har, sett i forhold til andre utviklere av CAD-systemer, en svært aktiv utviklingavdeling som jobber med å forbedre programmet kontinuerlig. Du kan være med på denne utviklingen gjennom å legge inn forbedringsforespørsler gjennom hele året, men i en periode av året også med aktiv uttesting. 

SolidWorks’ betaprogram lar deg teste ut neste versjon av SolidWorks, før den kommer på markedet. Formålet er å avdekke feil på nye og gamle funksjoner, samt forbedringspotensiale på de nye funksjonene. Betaperioden er begrenset til omkring mai-august hvert år, og ProNor varsler når dette blir tilgjengelig hvert år.

Årsaken til at brukerne blir invitert, er at det er en enorm mengde mulige system-konfigurasjoner, modelleringsteknikker, modellstørrelser og bruksmetoder som gjør at SolidWorks ikke en gang vet om alle kombinasjonene som finnes. Dermed er det umulig for SolidWorks å få testet alle mulige situasjoner uten brukernes hjelp.

So, what’s in it for me, spør du kanskje. For det første har du muligheten til å vinne priser i en rekke kategorier, både gavekort og produkter. Betatesting gir deg dessuten en ekstra mulighet for deg og din bedrift til å teste funksjonalitet som dere har behov for, og å være med på avdekke mulige feil før programmet lanseres. Dermed kan du og dine kolleger oppgradere SolidWorks i produksjonssammenheng på et tidligere tidspunkt, og tidligere dra nytte av de rundt 200 forbedringene som kommer med hver nye utgave.

About Torbjørn Helland Solhaug

Web analyst, Funka Nu AB
This entry was posted in Bruk av SOLIDWORKS and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s