Templates vs. Design Checker

Ny fil i SolidWorksNår man oppretter ny fil, vil man i SolidWorks alltid benytte en template. Dersom man bruker nybegynner-grensesnittet er det ikke åpenbart at man har mulighet for flere varianter av template, men man har alltid en default for part, sammenstilling og arbeidstegning – hvis ikke får man ikke opprettet denne filtypen!

Formålet med templates er å sikre et uniformt utgangspunkt for alle nye filer av hver type. Dette sikrer derimot ikke at det ferdige resultatet er uniformt på tvers av filer – dimensjoneringsstandard, materialvalg, fontstørrelser og en lang rekke andre ting er opp til hver enkelt bruker, og dette kan gi uønskede resultater.

Deisgn Checker muligheterDet er her Design Checker kommer inn. Man kan bygge kontrollrutiner for å sikre at firmaets standarder er fulgt opp i modellering og detaljering. Man kan bygge separate sjekkrutiner for tegninger, parter og sammenstillinger, og også flere ulike rutiner for hver enkelt filtype dersom det er nødvendig. Det er en lang rekke elementer som kan kontrolleres; vi anbefaler at du sjekker selv for å se mulighetene.

Design Checker aktiverer du fra Tools | Add-ins, deretter er den tilgjengelig fra Tools | Design Checker. Design Checker er en del av SolidWorks Professional og Premium, og kan dessuten aktiveres gjennom EPDM Workflow.

About Torbjørn Helland Solhaug

Web analyst, Funka Nu AB
This entry was posted in Bruk av SOLIDWORKS, Standardisering and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s