Hvordan identifisere skjermkorttype og –driver

Godkjent skjermkort og oppdatert skjermkortdriver er viktig for å sikre optimal og feilfri oppførsel i SolidWorks. Hvis du ikke har dette kan du oppleve ikke å få fullverdig hjelp med dine problemer.

For å finne ut hvilket skjermkort din datamaskin har, og hvilken driver som er installert for dette kortet, er SolidWorks Rx et kjekt verktøy. Gå til Start | Alle Programmer | (SolidWorks installasjonsfolder) | SolidWorks Tools | SolidWorks Rx.

Skift til fliken Diagnostics; du skal da få et bilde som ser omtrent slik ut: Skjermbilde fra SolidWorks Rx

Den første raden gir deg informasjon om både datamaskinmodell (fra SW2011), skjermkorttype og hvilken skjermkortdriver som er installert. Denne informasjonen blir automatisk sjekket opp mot informasjonen fra SolidWorks’ database over godkjente skjermkort og –drivere, og du vil få en status for ditt system. Det er fire mulige utfall:

  1. Du har et godkjent oppsett. Da trenger du selvfølgelig ikke gjøre noe.
  2. Skjermkortet er godkjent, men driveren er utdatert. Du kan klikke på Update driver-knappen for å fikse dette (SW2011), men for helt sikker oppdatering anbefaler vi å avinstallere først – les mer >>
  3. Info ikke tilgjengelig. Dersom du ikke er tilkoblet internett, klarer ikke SolidWorks å hente nødvendig informasjon. Dersom du kun har internettilgang via et terminalvindu, f.eks. Citrix, kan du duplisere linken fra RX til terminalvinduet.
  4. Skjermkortet er ikke godkjent. For laptop/mobil arbeidsstasjon er det ingen løsning på dette. For stasjonære PC’er har vi i sjeldne tilfeller sett at det kan være feil i SolidWorks’ database. Hvis du har stasjonær PC, anbefaler vi at du for sikkerhets skyld bruker linken i samme raden for å søke etter driver. Velg ”Any System Vendor” for Computer Vendor og den aktuelle skjermkortprodusenten, deretter skjermkortmodell, SolidWorks-versjonen du benytter, og operativsystemet du har på din maskin. Knappen Show Results viser antall drivere som er godkjent for gjeldende kombinasjon. Hvis tallet er 1 eller høyere; klikk på knappen for å vise disse, deretter bruk linken til å laste ned den nyeste av disse. Deretter følg beskrivelsen for oppdatering av driver. Hvis det ikke er noen godkjente drivere må du bytte skjermkortet (kun mulig på stasjonær) eller kjøpe ny maskin.

Vi anbefaler å oppdatere skjermkortdriver minst ved hver oppgradering til ny hovedversjon av SolidWorks. Det kan også være at ditt skjermkort ikke er godkjent for ny versjon av SolidWorks, men dette skjer normalt ikke før maskinen er ca 3-5 år gammel.

About Torbjørn Helland Solhaug

Web analyst, Funka Nu AB
This entry was posted in Bruk av SOLIDWORKS, Installasjon av SOLIDWORKS, Skjermkortdriver and tagged , , . Bookmark the permalink.

6 Responses to Hvordan identifisere skjermkorttype og –driver

  1. Pingback: Enkle tips for installasjon av SolidWorks | ProNor

  2. Pingback: Hvordan oppdatere skjermkortdriver | ProNor

  3. Pingback: Quadro FX 1500M og 3500M går ut med SW2011 | ProNor

  4. Pingback: Benchmarking av din datamaskin | ProNor

  5. Pingback: Bruker du riktig skjermkortdriver for SolidWorks? | ProNor

  6. Pingback: “Collect Support Information” for PDM | ProNor Blogg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s