Enklere installasjon av SolidWorks i flerbrukermiljø

For å sikre riktig og effektiv bruk av SolidWorks og tilhørende moduler, er det viktig at alle brukere i en organisasjon benytter de samme innstillingene for enheter, filplassering og en rekke andre funksjoner.

I større organisasjoner kan det være ganske tidkrevende å sikre dette hvis man ikke bruker de tilgjengelige metodene, og dette er en oppsummering av de viktigste funksjonene.

  • Copy Settings Wizard – kopierer innstillinger for gjenbruk på andre maskiner eller ifm maskinkræsj – les mer >>
  • Nedlasting av installasjonsfiler – tips for mest mulig effektiv nedlasting – les mer >>
  • Administrative Image
    For å sikre at SolidWorks blir installert likt på alle maskiner, kan man benytte Administrive Image. Dette er særlig aktuelt for kunder med nettverkslisens, ettersom det da bare er ett serienummer som skal håndteres. Med separate lisenser er det litt mer arbeid i oppsettet, men kan likevel være et nyttig verktøy for å sikre lik installasjon. Break-even i tidsbruk er omtrent med flere enn fem lisenser.Spesialtilpassing av Admin image er også én mulig metode for å begrense modultilgang for enkelte brukere ved bruk av nettverkslisens. Hvis det f.eks. er bare 5 brukere som skal jobbe med Simulation, kan man definere grupper for installasjon med og uten Simulation, slik at sjansen er større for at det er tilgjengelige Simulation-lisenser på server.

Ta kontakt med ProNor Brukerstøtte for en detaljert fremgangsmåte for disse tre temaene. For komplett oversikt over mulighetene ved installasjon henviser vi til SolidWorks Installation and Administration Guide.

About Torbjørn Helland Solhaug

Web analyst, Funka Nu AB
This entry was posted in innstillinger, Installasjon av SOLIDWORKS and tagged , , , . Bookmark the permalink.

3 Responses to Enklere installasjon av SolidWorks i flerbrukermiljø

  1. Pingback: Nedlasting eller DVD? | ProNor

  2. Pingback: Enkle tips for installasjon av SolidWorks | ProNor

  3. Pingback: Overgang fra stand-alone til flytende lisenser | ProNor

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s