Effektiv jobbing med store sammenstillinger

Når man jobber med store sammenstillinger, er det svært ofte at man ikke har behov for detaljert informasjon om alle komponenter.

I dette innlegget vil jeg kort beskrive hvilke alternativer man har for å redusere mengden informasjon som skal lastes inn, og dermed lette jobben for datamaskinen å behandle modellen din. Enkelte av disse funksjonene krever at du har en oppdatert skjermkortdriver. Detaljert informasjon finner du ved å søke i Help | SolidWorks Help i SolidWorks på de uthevede frasene.

Alternativer ved File | Open

I File | Open finnes deten rekke muligheter – enkelte av disse blir bare synlig dersom du velger en sammenstilling som skal åpnes.

 1. Lightweight
  SolidWorks-filer består av fire elementer, metadata (File Properties), historietre, 3D-geometri og en skjult historikk som brukes for feildiagnostikk. Dersom en komponent blir lastet Lightweight lastes kun metadata og 3D-geometri, øvrig filinformassjon blir lastet ved behov (typisk ved Edit Component).
  Lightweight kan settes som standard ved åpning av sammenstillinger under Tools | Options | Performance | Automatically load components lightweight, manuelt ved åpning av hver enkelt sammenstilling eller ved høyreklikk på komponenter i en åpen sammenstilling og velge Set to Lightweight.
 2. Quick View/Selective Open, tom. SolidWorks 2011
  Laster raskt en 3D-representasjon av sammenstillingen, hvorpå du kan velge hvilke komponenter som skal lastes – disse blir lastet som Lightweight. Øvrige komponenter blir ikke lastet i det hele tatt, men mates mellom lastede og skjulte, ikke lastede komponenter vil likevel bli løst riktig. Quick View/Selective Open lager en ny Display State med de gjeldende  innstillinger.
  Large Design Review, fom. SolidWorks 2012
  Laster raskt en 3D-representasjon av sammenstillingen der man kan navigere i Feature Manager, bruke Measure, se på snitt, bruke hide/show, lage og redigere walk-throughs.
 3. Do not load hidden components
  Dette er en del av den funksjonaliteten som benyttes av Quick View/Selective open, men kan også benyttes på dine manuelt definerte Display States – du velger en Display State som ikke viser alle komponenter for å få utbytte av dette.
 4. Configurations
  Konfigurasjoner kan benyttes til å oppnå noe av det samme som i forrige punkt, forskjellen er at komponentene må være deaktivert (suppressed) istedet for skjult for å gi noe effekt. Deaktiverte komponenter vil heller ikke komme i en eventuell stykkliste, så dette må brukes med varsomhet.
 5. Advanced
  Her har man bl.a. mulighet til å åpne sammenstillingen med alle komponenter suppressed, f.eks for å inspisere strukturen/innholdet, og deretter aktivere komponenter etter behov.

Andre muligheter for å øke ytelsen:

 1. Speedpak
  Dette er en konfigurasjonsvariant der du reduserer mengden informasjon som skal hentes frem. Du vil alltid få riktig visuell geometri, men bare den geometrien du velger lar seg målsette og mate, f.eks. når sammenstillingen skal inn på tegning eller i en større sammenstilling.
 2. Defeature (fra SW2011)
  Med Defature kan du lage en forenklet utgave av din sammenstilling, både for bedre ytelse ved bruk i større sammenstillinger, samt for beskyttelse av forretningshemmeligheter ved publisering av modellen. Du velger selv hvilken geometri og mates som skal beholdes, og eventuell dynamikk i sammenstillingen beholdes dersom du tillater det.
Ytelse er et gjennomgangstema ved SolidWorks World, og siste utgave av denne presentasjonen finner du på SolidWorks Worlds presentasjonssider.

About Torbjørn Helland Solhaug

Web analyst, Funka Nu AB
This entry was posted in Bruk av SOLIDWORKS and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s