SolidWorks Performance Feedback

Hva er Performance Feedback?

Kort og godt er Performance Feedback et system for tilbakemelding til SolidWorks. Det er utelukkende loggfiler som sendes; ingen skjermbilder eller modellfiler er inkludert. All informasjon om SolidWorks-installasjonen din behandles konfidensielt og vil ikke påvirke systemressursene eller brukeropplevelsen.

Tilbakemeldingen brukes for å registrere feil og utbedre disse i framtidige hotfixes og service packs, dette kommer igjen brukere av SolidWorks til gode.

Er maskinen du jobber på koblet på nett så skal tilbakemeldingen skje automatisk, helt uten at det forstyrrer brukeren. Er maskinen ikke tilknyttet internett eller på en eller annen måte hindret fra å sende, vil en ferdig formatert e-post genereres der brukeren manuelt må sende den.

Hvilken informasjon sendes?

Data som sendes inn inkluderer informasjon om:

  • Operativsystem,  maskinvare og driverversjoner
  • SolidWorks-versjon, service pack og hotfixes
  • Aktive add-ins og toolbars
  • Funksjoner(features) som er brukt (kun overordnet kommandobruk og ikke spesifikke parametre)

Data som sendes inn inkluderer IKKE informasjon om:

  • SolidWorks-modeller
  • Modellenes metadata (File Properties)
  • Detaljer om kommandoer og parametre
  • Navn eller andre brukerdetaljer

Hvordan aktivere Performance Feedback?

Ved installasjon med bruk av Installation Manager vil man få spørsmål om man vil aktivere Performance Feedback. Det kan også aktiveres etter installasjon ved å gå veien om Tools | Options | System options | General | Enable performance feedback.

Teknisk info

Data sendes ved oppstart av SolidWorks, forutsatt at loggfilen er minimum 100kB eller idet man opplever en kræsj. Tilbakemeldingen blir sendt over port 80.

Offisiell informasjon om Performance Feedback fra SolidWorks

http://www.solidworks.com/sw/support/customer-feedback-programs.htm

About Tony Teoh Melkild

Applikasjonsingeniør i ProNor AS med hovedfokus på SOLIDWORKS og SOLIDWORKS Simulation. M.Sc. - Ingeniørvitenskap & IKT - Produktutvikling og Materialer, NTNU 2010.
This entry was posted in Installasjon av SOLIDWORKS and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s