Gratis sertifisering med vedlikeholdsavtale

Som kunde med vedlikeholdsavtale kan du hvert år gjennomføre én sertifiseringseksamen gratis per lisens som har aktivt vedlikehold. Dette gjelder alle sertifiseringene Certified SOLIDWORKS Associate (CSWA og Certified SOLIDWORKS Professional (CSWP).

Gratisordningen gjelder ett sertifiseringsforsøk på enten CSWA eller CSWP per lisens per år. For nettverkslisenser gjelder ett forsøk per sete.

For å få tilgang til denne muligheten, logg inn på SolidWorks’ kundeportal, finn linken Certification under Community.

Siden du da kommer til er en oversikt over tilgjengelige eksamener. Oppe til høyre har du en ekstra link du ikke ville hatt dersom du ikke hadde vært innlogget på kundeportalen. Herfra finner du en kode du kan benytte for å skaffe deg en gratis eksamen.

About Lars Haaland

Tjenesteansvarlig, ProNor AS. Industridesigner MNID, CSWE. Spesielt interessert i ting som har med modellering, rendering og animasjon å gjøre.
This entry was posted in SOLIDWORKS Sertifisering. Bookmark the permalink.

1 Response to Gratis sertifisering med vedlikeholdsavtale

  1. Pingback: Månedens utfordring: Mai | ProNor

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s