SolidWorks Simulation og flerkjerneprosessorer

Fra SW 2009 ser vi betydelige forbedringer i SW Simulations mulighet til å utnytte flere prosessorkjerner. Dette har betydelig effekt på løsningstiden, men det er likevel viktig å ha godt med RAM for komplekse problemer.

I Task Manager/Oppgavebehandling har alle prosesser i utgangspunktet lov til å bruke alle prosessorkjerner. Så lenge du ikke har overstyrt dette, vil også Simulation-solveren benytte flere kjerner.
Det er ingen effekt på meshingen, kun på løsningstiden.
Generelt er det slik at Direct Sparse-solveren gir bedre utbytte av flere kjerner enn FFEPlus, men det er ikke alle studietypene som har tilgang til begge solver’ne.

Det er særlig statiske, termiske og ikkelineære problemer som løses raskere med flerkjerneprosessorer, men også frekvens og knekning får noe effekt av flere kjerner.
Utmatting, optimering og trykktank går ikke raskere i seg selv, men siden disse studiene baserer seg på resultater fra en eller flere av de allerede nevnte studietypene, vil den totale analysetiden gå ned også i forbindelse med disse studietypene.
Falltest og lineærdynamiske problemer bruker spesielle løsningsalgoritmer, og utnytter ikke flere kjerner.

About Torbjørn Helland Solhaug

Web analyst, Funka Nu AB
This entry was posted in SOLIDWORKS Simulation and tagged , , . Bookmark the permalink.

1 Response to SolidWorks Simulation og flerkjerneprosessorer

  1. Pingback: SolidWorks og flerkjerneprosessorer | ProNor

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s