Hvorfor feiler meshen i SolidWorks Simulation?

Det er en rekke årsaker til at en mesh kan feile.
Dette er noen av de viktigste:

  1. Alle modellkanter legger føring på meshingen. Hvis man har stor forskjell mellom bredden/høyden til den smaleste flaten og den generelle elementstørrelsen er sjansen stor for feil i meshen. Typiske årsaker er små filleter eller chamfer. Løsningen er å bruke Curvature based mesher, mesh control eller droppe fillet/chamfer.
  2. Blandingen Solid Mesh, tynt gods og store flater skaper ofte trøbbel, ettersom man ideelt skal ha to elementer i godstykkelsen. F.eks. vil en plate på 1x1m med 2 mm tykkelse gi anslagsvis 2 millioner solidelementer, noe som åpenbart er for mye for de fleste datamaskiner. Ofte har man lik godstykkelse i store deler av modellen (f.eks. tynnplate), og da man kan benytte Shell mesh i stedet. Samme plate trenger da omtrent 5000 elementer.
  3. I sammenstilling har komponenter ofte ulik størrelse. Dersom det er stor forskjell på største og minste komponent, kan man risikere at den generelle meshstørrelsen blir for stor for de minste komponentene. Løsningen kan da være å benytte Curvature based mesher eller mesh control.
  4. Lange bjelker som prøves å meshes som solid får ofte tilsvarende problem som tynne plater. Løsningen her kan være Beam mesh.
  5. I enkelte tilfeller ønsker man å analysere èn enkelt komponent, men for å få realistiske betingelser må analysen gjøres i sammenstilling. Hvis hele sammenstillingen må meshes kan dette være for mye for datamaskinen, bl.a. i forhold til tidligere nevnte faktorer. Løsningen her kan være å enten lage en sammenstilling med kun et utvalg av komponentene, eller også bruke den nye muligheten til å utelukke og/eller fiksere komponenter fra analysen som kom i SW2009.

About Torbjørn Helland Solhaug

Web analyst, Funka Nu AB
This entry was posted in SOLIDWORKS Simulation and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s