Målsetting til krysningspunkt

Hvis du har en sketch der to linjer eller sirkelbuer møtes i et hjørne, og du har en radius på dette hjørnet, kan du målsette skjæringspunktet mellom disse linjene (virtual sharp) på denne fiffige måten:

1. Velg begge linjene mens du er i en sketch


2.  Trykk på punktverktøyet. Da vil forlengelseslinjer settes inn, og disse krysses i et punkt du kan målsette til.

Har du ennå ikke laget radius mellom linjene, er en alternativ metode å målsette til hjørnet før du legger på radius. Men du har altså begge mulighetene, slik at du kan bruke den metoden som passer deg best. Du kan også selvsagt legge på konstruksjonsgeometri og konstruere deg fram til et krysningspunkt du kan målsette til, men metoden ovenfor er raskere.

Metoden fungerer for linjer, buer og splines, og også andre linje/bue/kurvetyper i SolidWorks.

About Lars Haaland

Tjenesteansvarlig, ProNor AS. Industridesigner MNID, CSWE. Spesielt interessert i ting som har med modellering, rendering og animasjon å gjøre.
This entry was posted in Sketch and tagged , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Målsetting til krysningspunkt

  1. Lars Haaland says:

    Dette virker også når du lager en teknisk tegning: Marker to kanter og trykk Point, og det vil lages et krysningspunkt. Eneste forskjellen er at på en tegning er det to Edger som du målsetter, og ikke to linjer i en sketch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s