Nedlasting av SolidWorks Student Design Kit

Har din skole eller utdanningsinstitusjon SolidWorks Education? Er du student/elev ved en skole som har SolidWorks og en aktiv vedlikeholdsavtale, har du kanskje behov for å bruke SolidWorks på din egen PC – og det kan du ikke med Education-versjonen. Derfor har SolidWorks en versjon som heter Student Design Kit (SDK). Den er knyttet til skolens SolidWorks-lisens og lastes ned fra http://www.solidworks.com. SDK er basert på SolidWorks Standard og kan brukes i en begrenset periode.

Det du trenger for å laste ned, er en School ID. Dette er et nummer som skolens dataansvarlige sitter på, og som fås ved henvendelse til ProNor (hvis dere er kunde av oss). Du trenger også en epostadresse som lisensen for SDK sendes til. Lisensnummeret for SDK er likt for alle som laster ned SDK med samme School ID. I noen tilfeller må vi som forhandler be SolidWorks corp. om å aktivere nedlastingen av SDK for hver skole. Hvis nedlasting av SDK er aktuelt for dere, ta gjerne kontakt med ProNor.

1. Gå til siden http://www.solidworks.com/sw/education/SDL_form.html
2. Fyll ut Download request form som vist nedenfor. Pass spesielt på at School ID, navn på skole og din epost er riktig:

Student Design Kit

3. Du vil få lastet ned SDK. det første du laster ned er Installation Manager, altså programmet som tar hånd om resten av nedlastingen.

Ta gjerne kontakt med ProNor hvis du har behov for mer hjelp.

About Lars Haaland

Tjenesteansvarlig, ProNor AS. Industridesigner MNID, CSWE. Spesielt interessert i ting som har med modellering, rendering og animasjon å gjøre.
This entry was posted in Installasjon av SOLIDWORKS. Bookmark the permalink.

3 Responses to Nedlasting av SolidWorks Student Design Kit

  1. Pingback: SolidWorks Student Access | ProNor

  2. Pingback: SolidWorks Student Access | ProNor

  3. Pingback: Student Access: La studentene bruke SolidWorks også på egen PC | ProNor

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s