Hvordan beholde eller kopiere innstillinger i SolidWorks?

Det er hovedsaklig to grunner til at man skal kopiere innstillinger i SolidWorks:

  1. Når man er flere SolidWorks-brukere i samme firma, har man vanligvis en del elementer på en felles server, som malfiler, materialbaser, Toolbox, profilbibliotek etc. For at disse skal bli tilgjengelig fra en ny maskin som akkurat er installert med SolidWorks, må alle stier være korrekte.
  2. Man skal bytte maskin, og ønsker det samme oppsettet som på den gamle maskinen.

Dette kan være en ganske tidkrevende prosess dersom man skal gjøre det manuelt, derfor har SolidWorks et verktøy for kopiering av innstillinger som heter Copy Settings Wizard, funnet under Start | Alle programmer | SolidWorks 20NN | SolidWorks Tools.

Man kan kopiere menyoppsett, verktøylinjer, hurtigtaster og/eller systeminnstillinger. For å få alle maskiner i et firma til å peke til de samme stedene, er det da systeminnstillingene som må kopieres.

Merk at kopiering og gjenoppretting, som begge gjøres med det samme verktøyet, ikke fungerer på tvers av hovedversjoner av SolidWorks. Når man installerer ny versjon av SolidWorks på en maskin som allerede har SolidWorks, vil de gjeldende innstilllingene bli importert automatisk.

Dersom man installerer f.eks. SW2009 på en ny maskin, men hadde SW2008 på den gamle, får man ikke nytte av dette. Det man da bør gjøre er å enten kopiere innstillinger fra en annen maskin som allerede har SW2009, alternativt installere SW2009 på den gamle maskinen, deretter kopiere innstillingene og importere dem manuelt til den nye maskinen.

About Torbjørn Helland Solhaug

Web analyst, Funka Nu AB
This entry was posted in innstillinger and tagged , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Hvordan beholde eller kopiere innstillinger i SolidWorks?

  1. Pingback: Enklere installasjon av SolidWorks i flerbrukermiljø | ProNor

  2. Pingback: Enkle tips for installasjon av SolidWorks | ProNor

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s